ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ - ಗುವಾಂಗ್‌ಡಾಂಗ್ ಟುವೊಗುರಾಂಗ್ ಕಿಚನ್ ಮತ್ತು ಬಾತ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

.